Prodomus - Hlavní stránka
Základní informace
Byty
Ceník
Vybavení
Projekt
Vizualizace
Aktuality
Kontakty

Energetická úspornost

Technologicky je dům řešen tak, aby byl energeticky málo náročný a proto bude pro majitele bytů očekávaný nárůst cen energií méně bolestný. Celý plášť domu je dokonale zateplen.

Na vnější straně zdiva je vrstva minerální vaty a polystyrénu o tloušťce 10 cm, v oknech jsou vakuová dvojskla s vynikajícím součinitelem tepelného odporu, konstrukce všech balkonů a teras je řešena tak, aby nikde nevznikaly "tepelné mosty". Střešní konstrukce Kingspan ochrání dům nejen před deštěm, ale i před únikem tepla.

Každý byt je vybaven autonomním úsporným plynovým kotlem Protherm a zásobníkem Proterm na teplou užitkovou vodu. Tim je zajištěno, že každý byt je energeticky nezávislý a uživatelé platí jen tolik energie, kolik skutečně spotřebují. Rozvod otopné i užitkové vody po bytě je veden měděným potrubím, čímž je zajištěna téměř neomezená životnost. Otopné radiátory Delta nejen zajišťují řádný přenos tepla, ale jsou i esteticky velmi působivé a mají díky technologii výroby mimořádnou životnost.

Všechny byty jsou stavebně připraveny pro instalaci plně automatické klimatizace. Nadstandardní doplnění vnitřních klimatizačních jednotek nebude vyžadovat zásah do konstrukce bytu a nebude znamenat zhoršení celkové estetiky. Vnější klimatizační jednotky budou umístěny na střední části střechy a nebudou obtěžovat svým hlukem obyvatele domu.